Prejsť na navigáciu
ETP-servis / O spoločnosti

O spoločnosti

ETP Servis, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 1998. Väčšina zamestnancov pracuje na trhu správy bytových domov už viac rokov a za ten čas sme získali rutinné správcovské zručnosti, vylepšili systém našej práce, zdokonalili vzájomné kontrolné mechanizmy, osvojili si transparentné nakladanie s majetkom vlastníkov.

ETP Servis pri svojej činnosti úzko spolupracuje so spoločnosťou ETP Management budov, s.r.o. (www.etp-mb.sk), ktorá je jednou z najväčších a najotvorenejších spoločnosti na úseku správy bytových domov v Slovenskej republike.

Sme presvedčení, že v prípade zverenia správy nehnuteľností ETP Servis, s.r.o. bude v budovách našich klientov zabezpečená najvyššia kvalita služieb a bezproblémový prevádzkový chod.

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov: ETP Servis, s.r.o.
Sídlo: Záhradnícka 30, Bratislava 821 08
Štatutárny orgán: JUDr., PaedDr. Jozef Malich - konateľ
IČO: 35743719
DIČ: 2020220015
IČ DPH: SK2020220015
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2926838295/1100
Zápis: Vložka číslo 17000/B, oddiel Sro
Telefón: +421 2 321 86 301
Fax: +421 2 321 86 328
E-mail: etp-servis@etp-servis.sk
Web: www.etp-servis.sk

Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Servis, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.